Doprava a špedícia

Prostredníctvom outsourcingu výroby zabezpečujeme pre našich klientov flexibilitu a optimalizáciu nákladov výroby a logistiky, prostredníctvom prevzatia zvolenej časti výroby za účelom racionalizácie nákladov pre konečného odberateľa.

V prípade tak externej ako aj internej logistiky spoločnosť TPL-GROUP a.s. zabezpečuje taktiež kontrolu kvality zhotovovaných výrobkov a preto naši partneri získajú zmluvný vzťah len s jedným partnerom garantujúcim, kvalitu, dodržovanie termínov a produktivity namiesto komunikácie s mnohými jednotlivými pracovníkmi.
Logistické
poradenstvo

Vďaka mnohoročným skúsenostiam nášho tímu a širokým kontaktom vo väčšine odvetví dokážeme zákazníkom poradiť v mnohých oblastiach ich podnikania a spoločne zlepšiť procesy tak aby sa zvýšila ich efektivita.

Skladovanie
a prebaľovanie
zásielok

V prípade kapacitných problémov Vám ponúkame možnosť uskladnenia tovaru v našom sklade. Vďaka vysokej flexibilite externé skladovanie pomôže klientom znížiť náklady na vlastné priestory a prácu. Náš sklad sa nachádza na západnom Slovensku ale vďaka naším partnerom sme schopní ponúknuť skladové kapacity skoro kdekoľvek vo svete.

Intrapodniková
logistika

Znižovanie firemných nákladov na profesionálnych pracovníkov môže firma dosiahnuť aj outsorcovaním interného logistického oddelenia. Vďaka nášmu softwarovému riešeniu môžu zákazníci získať úplne nový prístup riadenia svojich logistických procesov. 

SPOLUPRÁCA

Zaujali vás naše dopravné
a spediční služby?

Dohodnite si obchodnú schôdzku s jedným z našich konzultantov.
Na vyžiadanie vám zostavíme nezáväznú ponuku a zašleme referencie našich služieb.