Outsourcing výroby

Prostredníctvom outsourcingu výroby zabezpečujeme pre našich klientov flexibilitu a optimalizáciu nákladov výroby a logistiky, prostredníctvom prevzatia zvolenej časti výroby za účelom racionalizácie nákladov pre konečného odberateľa.

V prípade tak externej ako aj internej logistiky spoločnosť TPL-GROUP a.s. zabezpečuje taktiež kontrolu kvality zhotovovaných výrobkov a preto naši partneri získajú zmluvný vzťah len s jedným partnerom garantujúcim, kvalitu, dodržovanie termínov a produktivity namiesto komunikácie s mnohými jednotlivými pracovníkmi.
V našich vlastných
priestoroch
Montáž, pred montáž, kompletizácia výrobkov z hotových komponentov pre automobilový́ a strojárensky priemysel.

Pre našich zákazníkov, vieme na mieru zabezpečiť celý projekt od výberu vhodných výrobných priestorov, cez získanie potrebných povolení na danú výrobu až po spustenie samotnej výroby.
V priestoroch
zákazníka

Cieľom je znížiť personálne náklady a fluktuáciu, čo súvisí s ďalším znížením nákladov na zaškoľovanie zamestnancov.

SPOLUPRÁCA

Zaujala vás naša ponuka služieb
outsourcingu výroby?

Dohodnite si obchodnú schôdzku s jedným z našich konzultantov.
Na vyžiadanie vám zostavíme nezáväznú ponuku a zašleme referencie našich služieb.