Výroba a predaj gumového granulátu

Opotrebované pneumatiky sú súčasťou stále stúpajúceho množstva odpadu z automobilov. Gumovú drvinu a granulát však možno využiť v širokom spektre výrobkov, výhodných environmentálne aj ekonomicky. Pre ďalšie využitie pneumatík ako druhotnej suroviny sa vyrába gumový granulát aplikácií technológií na redukciu veľkosti, najmä mechanického drvenie alebo kryogénne redukcie.

Cieľom je získať drť s veľkosťou zrna až do 600 mikrónov. Najjemnejšie granule majú veľkosť zŕn menšiu ako 0,2 mm, na výrobu asfaltových chodníkov sa najčastejšie používa frakcia od 2,0 mm do 0,5 mm. Gumový granulát má množstvo špecifických termomechanických a fyzikálno-chemických vlastností, má nízku objemovú hmotnosť a je trvanlivý.

Dodávame všetky frakcie

Možnosť úpravy granulátu (adhézne, izolačné vlastnosti)

Možnosť výroby výrobkov z granulátu lisovaním

Výroba granulátu

Najčastejšie používanou technológiou je mechanické drvenie. Väčšie pneumatiky (z traktorov, nákladných automobilov a pod.) je pred drvením potrebné zbaviť lán. Tie môžu mať priemer až 8 milimetrov, čo by znamenalo značné ovplyvnenie životnosti nožov a celej drviace linky. Drvenie sa opakuje niekoľkokrát na rôznych drvičoch, až je dosiahnutá požadovaná veľkosť zrna. Zrno získané klasickou metódou má bohato členený povrch

Gumový granulát sa po separácii môže použiť na výrobu
regenerátu gumových kompozitov alebo modifikovaného
asfaltu. Granulát je aj surovinou pre výrobu rôznych
predmetov z gumy, ako je gumová zámková dlažba, izolačné
dosky, tlmiče, kde sa uplatňujú vynikajúce mechanické,
izolačné a tlmiace vlastnosti.

V športe sa používa na športové povrchy, obrubníky
detských ihrísk, ručné telocvičné náradie a pod. Boli
vykonané aj pokusy s využitím jemnej frakcie ako kypriča
pôdy v poľnohospodárstve.

Granulát sa môže využívať ako podklad pre dostihové dráhy, na spevňovanie brehov alebo na izolovanie skládok. Granulát je možné rozpustiť v chemických rozpúšťadlách a výsledný produkt potom použiť ako náterovú hmotu na ochranu striech a ďalších predmetov.

Textilné podiel z pneumatík sa v priebehu procesu drvenia odsáva, preto čiastočne obsahuje aj gumový podiel. Je možné ho využiť u výrobkov zvukovej izolácie, pre konštrukciu protihlukových bariér a pre spaľovanie. Textilný produkt je možné využiť aj ako náhradu celulózy do bitúmenových zmesí.

Použitie gumového
granulátu

Automobilový priemysel je schopný recyklovať gumový granulát na výrobu nárazníkov, ako plnivo pri výrobe nových pneumatík, na výrobu interiérových podlahových koberčekov, na výrobu trecích častí mechanických bŕzd, tesnenie automobilových okien a dverí a pod. Gumová drvina s jemnou frakciou sa môže využitý ako filtračné médium pri biofiltráciou prchavých organických látok (VOC) z ovzdušia.

Mulč vyrobený z drvených pneumatík sa veľmi ťažko rozkladá, a preto ho nie je potrebné vymieňať tak často, ako biodegradovateľný materiál. V poľnohospodárstve je možné využiť gumový granulát ako podsyp pre jazdecké areály, podstielky alebo výbehy pre hospodárske zvieratá. Prednosťou je už spomínaná trvanlivosť materiálu.

SPOLUPRÁCA

Zaujali vás naše služby vo výrobe a
předají gumového granulátu?

Dohodnite si obchodnú schôdzku s jedným z našich konzultantov.
Na vyžiadanie vám zostavíme nezáväznú ponuku a zašleme referencie našich služieb.